Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

Για την πραγματικότητα αυτή ανησυχώ......